• preklady

• vyučovanie

• opatrovanie detí
Opatrovanie detí: doplnková služba
Vyučovanie
Navštívte ma
Preklady
Z anglického jazyka do slovenčiny a opačne:

preklady abstraktov diplomových prác odborného charakteru

preklady právnických zmlúv,  splnomocnení a iných legislatívnych dokumentov

obchodných listov, výpisov z banky a listov od mobilných operátorov

potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte

technické preklady z oblasti strojníctva a elektrotechniky ako sú: certifikáty       

   kvality, inšpekčné správy, certifikáty o zhode, návody a manuály

Jednoduché preklady z nemeckého jazyka do slovenčiny a opačne
anglického jazyka detí školského veku a dospelých

príprava na maturitnú skúšku z angličtiny

výučba gramatiky a konverzácie
opatrovanie maloletých detí školského veku a batoliat s komunikáciou v slovenčine

opatrovanie maloletých detí školského veku a batoliat s hodinami angličtiny
Služby
"Lucia Zemanová"  2017
E-Mail:
zemlucy@gmail.com