Navštívte ma
Anglickému jazyku sa venujem už vyše dvadsať rokov, počas ktorých som získala niekoľko  
certifikátov. Určitý čas som pôsobila v strednej časti Spojeného kráľovstva ako AU-PAIR a  
tým mala príležitosť stráviť čas s anglicky hovoriacimi občanmi. Nakoľko domáca pani  
bola pôvodom Fínka a pán domu bol Škót, komunikovala som s ľuďmi, ktorí mali rôzne  
prízvuky. Angličtinu som študovala na dvoch univerzitách. Titul "bakalár" som dosiahla v  
študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej  
Bystrici a štátnicou v odbore anglický jazyk v odbornej komunikácii som dosiahla  
magisterský stupeň vzdelania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Počas svojej profesionálnej kariéry  v období rokov 2009 - 2011 som vyučovala angličtinu  
ako druhý jazyk deti nižšej vekovej skupiny prostredníctvom metodiky Helen Doron v  
jazykovom centre v Poprade pod vedením Mgr. Marty Bednárovej. Lektorkou anglického  
jazyka som sa stala ihneď po vykonaní štátnej jazykovej skúšky na Štátnej jazykovej  
škole v Poprade a to v roku 2000. Prekladom dokumentov z angličtiny do slovenčiny a  
naopak sa venujem od roku 2011 a doposiaľ som preložila niekoľko obchodných listov,  
certifikátov, technickú dokumentáciu, inšpekčné správy, zmluvy, listy z bánk,  
splnomocnenia a ďalšie dokumenty pre spoločnosti ako sú IMMERGAS EUROPE s.r.o.  
Poprad, TATRALIFT a.s. Kežmarok a WPW-Center s.r.o. Spišská Nová Ves. Vzhľadom na  
uvedené fakty Vám dokážem ponúknuť profesionálne služby.
O mne
Osvedčenia
"Lucia Zemanová"  2017
E-Mail:
zemlucy@gmail.com